naar het overzicht

Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA)

Als werkgever (inlener) dient u er zeker van te zijn dat de organisatie die uw personeel verloont de verplichtingen aan de Belastingdienst nakomt. U moet erop kunnen vertrouwen dat alle administratieve taken volgens het boekje worden afgehandeld.

Betalingen en afdrachten inzake Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA)

Om te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van werk bij afdracht van loonheffingen, is Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) in het leven geroepen. In een keten is elke schakel verantwoordelijk voor alle volgende schakels. Hierdoor kan de opdrachtgever van de onderaannemer (deels) aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van belastingen en premies. Wet Keten Aansprakelijkheid betreft loonbelasting, premies volksverzekering en premies werknemersverzekeringen.

Inlenersaansprakelijkheid

Voor werkgevers die personeel via een payrollorganisatie in dienst hebben (inleners) geldt een soortgelijke wet, te weten: Inlenersaansprakelijkheid. Bij Inlenersaansprakelijkheid gaat het om het inlenen van mensen. De fiscus ziet een payrollmedewerker of een zzp’er als een werknemer van de inlenende partij. Dit geldt tevens voor buitenlandse werknemers of zzp’ers die via een payrollorganisatie in Nederland werken. Zij vallen vanaf de eerste dag onder de Inlenersaansprakelijkheid.

Verklaringen betalingsgedrag

Payroll Company voldoet aan de betalingsverplichtingen van de Belastingdienst. Dit betekent dat alle belastingen die aan de Belastingdienst moeten worden betaald ook daadwerkelijk zijn gedaan. Alle recente verklaringen van betalingsgedrag vindt u op onze website.

naar het overzicht

Payroll Company geeft u slagkracht

  • Voordeel

    Flexibel personeel verlonen zonder risico's.

  • Gemak

    De personeels- en salarisadministratie nemen wij uit handen.

  • Zekerheid

    Al ruim 10 jaar ervaring in het verlonen van personeel.

Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA)

Naam

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Opmerking / Vraag

Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt zoals omschreven in de privacy statement. Meer informatie: privacy statement