naar het overzicht

Payrolling en pensioenopbouw via Payroll Company

De afgelopen jaren is het pensioen onderwerp van gesprek. Ook wij krijgen regelmatig vragen van zowel werkgevers (inleners) als medewerkers hoe het pensioen bij Payroll Company is geregeld. Kan ik als flexwerker een pensioen opbouwen? Via welk pensioenfonds krijg ik een pensioen? Om een duidelijk beeld van uw pensioen te krijgen, lichten we de werkwijze van ons pensioenfonds toe.

Pensioenfonds StiPP

StiPP, Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, regelt de pensioenregeling voor de gehele flexbranche in Nederland (uitzend- en detacheringsbureaus en payrollorganisaties). Hieronder vallen tevens de bedrijven die volgens de ABU- of NBBU-cao werken. Payroll Company is dan ook verplicht het pensioen van haar werknemers door StiPP te laten regelen.

Pensioenregeling Basis

Een werknemer van Payroll Company neemt automatisch deel aan de pensioenregeling van StiPP wanneer hij langer dan 26 weken heeft gewerkt en 21 jaar of ouder is. StiPP heeft voor deze werknemer de zogeheten ‘Basisregeling’ in het leven geroepen. Met deze regeling wordt na 26 weken een pensioen opgebouwd, dat hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Na 52 weken pensioen opbouwen, plaatst StiPP de medewerker automatisch in de Plusregeling. Gedurende dit eerste jaar betaalt de werkgever een premie van 2,6% over het brutoloon.

Pensioenregeling Plus

Na een jaar in de flexbranche te hebben gewerkt, komt de werknemer in de Plusregeling terecht. In de Plusregeling wordt het pensioenkapitaal berekend over het deel van het salaris waar pensioen over wordt opgebouwd. Dit wordt ook wel de pensioengrondslag genoemd. Als werkgever betalen wij tweederde van de premie en de werknemer eenderde. In 2016 is dit 8% voor de werkgever en 4% voor de werknemer.

Andere baan

Wat gebeurt er met het pensioenkapitaal als een werknemer een andere baan krijgt? Als de werknemer binnen de flexbranche blijft werken en binnen een jaar weer werk heeft, blijft hij pensioenkapitaal opbouwen. Mocht het langer dan een jaar hebben geduurd alvorens de werknemer weer aan het werk is, moet hij eerst 26 weken werken om opnieuw pensioen op te kunnen bouwen (Basisregeling).

Heeft de werknemer werk gevonden in een andere branche, dan komt de pensioenopbouw bij StiPP te vervallen. In dat geval houdt StiPP het opgebouwde pensioenkapitaal vast tot aan de pensioendatum. Bij een laag bedrag aan pensioenkapitaal kan StiPP besluiten het gehele bedrag in een keer aan de werknemer uit te keren.

Pensioenuitkering StiPP

Bij StiPP ontvangt een werknemer het pensioenkapitaal dat hij ook daadwerkelijk heeft gespaard. De pensioenuitkering is afhankelijk van het loon dat de werknemer verdient, het aantal jaren dat hij aan de pensioenregeling van StiPP deelneemt en het beleggingsrendement dat wordt behaald.

StiPP belegt de premie voor het pensioen. Hierbij zorgen zij ervoor dat de kosten zo laag mogelijk blijven. Daarnaast houdt het pensioenfonds rekening met de leeftijd van de werknemer. Hoe ouder de werknemer is, hoe minder risico er met het pensioengeld wordt genomen.

Meer informatie pensioen StiPP

Wilt u meer informatie ontvangen over het pensioen van StiPP? Heeft u als werknemer van Payroll Company vragen over uw eigen pensioen? Neem gerust contact met ons op!  Houd uw contactgegevens van StiPP en BSN bij de hand als u belt. Onze medewerkers kunnen dan eenvoudig en snel uw persoonlijke gegevens zoeken.

 

 

 

 

 

Bron: Stippensioen.nl

naar het overzicht

Payroll Company geeft u slagkracht

  • Voordeel

    Flexibel personeel verlonen zonder risico's.

  • Gemak

    De personeels- en salarisadministratie nemen wij uit handen.

  • Zekerheid

    Al ruim 10 jaar ervaring in het verlonen van personeel.

Payrolling en pensioenopbouw via Payroll Company

Naam*

Plaats*

Telefoonnummer

E-mailadres*

Veel voorkomende aanvragenOpmerking / Vraag


Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt zoals omschreven in de privacyverklaring. Meer informatie: privacyverklaring