naar het overzicht

Subsidie praktijkleren aanvragen

Heeft u als werkgever het afgelopen schooljaar (2017-2018) één of meerdere BBL-leerlingen of studenten een praktijkleerplaats of werkleerplaats aangeboden? Heeft u werknemers in dienst die een beroepsopleiding volgen? Van 2 juni tot en met 17 september 2018 17:00 uur is het mogelijk om de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ aan te vragen.

 

Subsidie voor werkgever

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 1 januari 2014 de Subsidieregeling praktijkleren in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren een praktijk- en werkleerplaats aan leerlingen/studenten aan te bieden. Deze regeling vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De subsidie is bedoeld om de werkgever tegemoet te komen in de kosten die hij of zij maakt voor het begeleiden van een leerling of student.

 

Doelgroep subsidieregeling uitgebreid

Dit jaar heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de doelgroep van de subsidieregeling praktijkleren uitgebreid. Werkgevers die leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en/of de entreeopleiding in het vmbo een praktijk- en werkleerplaats binnen hun bedrijf bieden, komen ook in aanmerking voor de Subsidie praktijkleren.

Het ministerie stelt tot 2019 jaarlijks € 196,5 miljoen subsidie aan bedrijven beschikbaar. Dit bedrag is als volgt over vier categorieën verdeeld:

 

 Categorie  Bedrag
 vmbo, vso, pro, entreeopleiding  vmbo  € 1,4 miljoen
 mbo  € 188,9 miljoen
 hbo  € 3,4 miljoen
 promovendi / toio’s  € 2,8 miljoen

 

Een werkgever kan per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats maximaal € 2.700,- ontvangen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland controleert of de werkgever aan alle eisen voldoet om voor de Subsidieregeling praktijkleren in aanmerking te komen.

 

Subsidie praktijkleren achteraf aanvragen

De Subsidieregeling praktijkleren kan uitsluitend via het eLoket worden ingediend. Hiervoor is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. eHerkenning is een digitale toegangssleutel van de overheid. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan aan de hand van deze sleutel zien of de werkgever is bevoegd om namens de organisatie de subsidieregeling aan te vragen. Wij attenderen erop dat het aanvragen van de toegangssleutel 2 tot 7 werkdagen in beslag kan nemen. De sleutel dient daarom vroegtijdig te worden aangevraagd. Het is alleen mogelijk om de Subsidieregeling praktijkleren na afloop van het studiejaar of de begeleiding aan te vragen. Voor het studiejaar 2017-2018 kan het indienen van 2 juni tot en met 17 september 2018 17:00 uur! Aanvragen die na dit tijdstip worden opgestuurd, komen niet meer in aanmerking.

 

Subsidie aanvragen via Payroll Company

Payroll Company dient de aanvraag Subsidie praktijkleren na overleg met haar opdrachtgevers in en handelt alle bijbehorende administratieve werkzaamheden af. De subsidie wordt rechtstreeks door RVO.nl op de bankrekening van de opdrachtgever gestort. Een aantal documenten dienen in de eigen administratie te worden bewaard:

 1. de aanwezigheidsregistratie BBL-werknemer;
 2. de bewijzen van begeleiding;
 3. de administratie van de behaalde kwalificaties;
 4. de praktijkovereenkomst.

 

Informatie Subsidie praktijkleren

Wilt u meer informatie over de Subsidie praktijkleren ontvangen? Neem gerust telefonisch contact met ons op via 0591 – 645 269 of vul het onderstaand contactformulier in.

 

Lees ook:

Vakantiekrachten payrollen: denk om de werkzaamheden en werktijden!

Loonkostensubsidies leveren voordelen op voor werkgevers

naar het overzicht

Payroll Company geeft u slagkracht

 • Voordeel

  Flexibel personeel verlonen zonder risico's.

 • Gemak

  De personeels- en salarisadministratie nemen wij uit handen.

 • Zekerheid

  Al ruim 10 jaar ervaring in het verlonen van personeel.

Subsidie praktijkleren aanvragen

Naam*

Plaats*

Telefoonnummer

E-mailadres*

Veel voorkomende aanvragenOpmerking / Vraag


Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt zoals omschreven in de privacyverklaring. Meer informatie: privacyverklaring